Upvest logo
 • Nabídka investic
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Nagano Park

Dluhová investice

Mezaninové financování pro výnosovou nemovitost

Čistý výnos
7 - 7,25

% p. a.

67 178 221,03

Investováno

100 000 000

Minimální cíl 40 mil. Kč

Investovat bude možné za

Proč nemůžu investovat hned?
V případě, že úvěrový vztah bude probíhat bez zásadních problémů, tedy především bez významného porušování smluvních podmínek a financovaný projekt bude naplňovat původní předpoklady komerční výkonnosti, tak v průběhu třetího čtvrtletí 2024 nabídneme stávajícím investorům možnost vystoupit z projektu v rámci znovu otevřeného fundraisingu. Více informací zde.
 • Investováno

  67 178 221,03

 • Očekávaná splatnost

  45

  měsíců

 • Počet investic

  857
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny ročně
 • Lokalita projektu

  Praha, Strašnice

 • Developer

  GEOSAN DEVELOPMENT

  Více o developerovi

 • Účel úvěru

  Financování části projektových nákladů projektu

 • Typ úvěru

 • Zajištění


  Přistoupení k dluhu mateřskou společností GEOSAN HOLDING (EUROPE)
 • Aktuální fáze projektu

  Provozní fáze

 • Úvodní shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Úvodní shrnutí
 • Popis produktu
  • Popis investičního produktu
  • Parametry participace
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer

Úvodní shrnutí

Nabízíme Vám participaci na výnosové nemovitosti, administrativního areálu v Praze 3 - Nagano Park. je poskytován za účelem refinancování části vlastních zdrojů developera GEOSAN HOLDING (EUROPE) Ltd. - mateřskou společností developerské skupiny Geosan Development (souhrnně „Geosan“) - jenž Nagano Park koupil v roce 2018 od realitní společnosti Red Group. Akvizice byla financována seniorním financováním od České spořitelny a.s. („Seniorní věřitel“). Vstupní hodnota pro úvěr Upvest činí 65,7 % a odhadované na následující rok činí 2,4x.

Nagano Park se skládá ze 4 kancelářských budov a jedné budovy datového centra (Telehouse). Areál je momentálně stabilizovaný při obsazenosti zhruba 94 %. Největší nájemce, CETIN, jehož podíl na celkovém nájmu komplexu činí 16,7 %, nicméně oznámil, že k expiraci své nájemní smlouvy 30.4.2023 nebude v areálu setrvávat a budoucí využití objektu Telehouse bylo tudíž jedním z hlavních bodů komerční analýzy.

Předpokládané splacení úvěru Upvest, společně se seniorním úvěrem, se uskuteční formou refinancování celkového dluhu aktiva k 31.12.2025, což je konečná splatnost seniorního úvěru. Výplata úroků bude probíhat ročně. Jistina úvěru je splatná nejpozději k datu konečné splatnosti úvěru, tedy k 31.01.2026.

Mezi hlavní rizika úvěru řadíme vyšší koncentraci expirací nájemních smluv v období 2023-2024, což má zároveň za následek kratší objektu. Zhruba 53 % momentálně zasmluvněného nájmu expiruje do 31.12.2023 a dalších 20 % do 31.12.2024. Do předpokládané splatnosti úvěru Upvest expiruje přes 86 % momentálně zasmluvněného nájmu. Vedle analýzy bonity nájemců bude tedy pro úvěr Upvest klíčová schopnost úvěrovaného aktivně a efektivně prodlužovat nájemní smlouvy se stávajícími nájemci, popřípadě zabezpečit na trhu nové nájemce. Z pohledu Upvest je toto riziko mitigováno / adresováno (i) krátkou, nicméně úspěšnou historií Geosanu v rámci správy areálu (obsazenost zvýšena o zhruba 24 % během 3 let vlastnictví), (ii) validací lokality a nabízeného kancelářského produktu v areálu (vážená průměrná doba pronájmu přesahuje 9 let) a (iii) posouzení dopadů změn hlavních provozních předpokladů, jako je pokles tržního nájemného, snížená dostupnost potencionálních nájemců na trhu a tudíž delší období k zasmluvnění uvolněných prostor, nebo vyšší permanentní neobsazenost na schopnost projektu generovat dostatečné peněžní toky a na hodnotu aktiva (bližší informace v sekci Scénářová analýza).

Právní prověrka neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Důraz byl kladen na posouzení řádného vlastnictví nemovitostí úvěrovaným, kontrolu projektové společnosti, nájemních smluv, či úvěrový vztah se Seniorním věřitelem.

Technická prověrka také neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Hlavní důraz v rámci technické prověrky byl kladen na aktuální stav nemovitosti, kontrolu nájemních smluv po komerční a technické stránce a zpracování znaleckého ocenění nemovitosti.

Reporting investorům bude probíhat na pololetní bázi.

Pokud je uvedena částka v eurech, byla vypočítána s kurzem 24,50 CZK za 1 EUR.

Popis produktu

Produktem popisovaným v rámci této Investiční analýzy je participace na za účelem refinancování části vnitroskupinových zápůjček poskytnutých projektové společnosti.

Nagano Park je plně funkčním business parkem, který je pronajatý bezmála 50 nájemcům. Výnosy z nájmu budou sloužit k úhradě provozních nákladů a finančních nákladů na úvěru Seniorního věřitele a úroků Upvest. Úroky Upvest budou případně hrazeny vlastními zdroji spoludlužníkem úvěrové smlouvy, mateřskou společností Geosanu.

Vlastníkem projektu je mateřská společnost skupiny Geosan Development . Geosan Development má řadu zkušeností primárně v oblasti developmentu rezidenčních projektů, kde působí již od roku 1998. Za dobu své existence skupina úspěšně zrealizovala 22 projektů a v současnosti má několik dalších ve fázi přípravy, zejména v lokalitách Praha - Břevnov, Praha - Ruzyně, Praha - Třebešín a Praha - Radlice. Za společností stojí jako skuteční majitelé pan Luděk Kostka a pan doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D.

je poskytován pro provozní fázi projektu, participující investor tak nepodstupuje stavebně realizační riziko, ale riziko provozní a likviditní riziko, které je spjato s refinancováním či prodejem aktiva. Geosan využije od Upvest pro refinancování části vnitroskupinových zápůjček poskytnutých projektové společnosti s využitím takových prostředků pro účely akvizice pozemků k budoucímu developmentu v okolí projektu, a to až do výše 98 mil. Kč. Seniorním věřitelem projektu je Česká spořitelna, a.s. („Seniorní věřitel“). Splacení Upvest tak bude podřízeno splacení úvěru Seniorního věřitele.

Úvěrovaný má povinnost udržovat hodnotu ukazatele pod úrovní 70 % a hodnotu ukazatele nad úrovní 1,10. Investoři budou informování o průběhu projektu na pololetní bázi (více v rámci sekce Kontrola).

Popis investičního produktu

Produkt

(podílení se na a ztrátách ze )

Refinancování zápůjček společníka až do výše 98 mil. Kč
Lokalita financovaného projektuU nákladového nádraží 6, 8, 8a, 10, Praha 3 - Strašnice a K Červenému dvoru 25, 25a, Praha 3 - Strašnice
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaní GEOSAN DEVELOPMENT, BRG Omega s.r.o.
Investiční cíl100 000 000 Kč
Odhad hodnoty nemovitostiEUR 36 400 000 (891 800 000 Kč)
EUR 19 232 637 (471 199 596 Kč)
Úvěr Upvest100 000 000 Kč
Vlastní zdroje developera305 600 404 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Jistina jednorázově k datu konečné splatnosti
Typ úročení
03.03.2022 - 20.04.2022
Předpokládaný začátek úročeníPo pěti (5) dnech od
Splatnost úvěru od upvest
30.04.2023
31.12.2025
31.01.2026
Zajištění úvěru


Přistoupení k dluhu mateřskou společností GEOSAN HOLDING (EUROPE)

VlastníkGEOSAN HOLDING (EUROPE)
Projektová společnost / ÚvěrovanýBRG Omega s.r.o.

Parametry participace

Úvěrovaný může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti, a to jednorázově nebo po částech. Investor se podílí na výnosech od 5. dne úspěšného fundraisingu až do úplného splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem po čerpání úvěru úvěrovaným. Výnosy jsou investorům vypláceny po dané splátce úvěru či úroků úvěrovaným, výnosy odpovídající rezervačnímu poplatku (tj. rezervaci peněžních prostředků do doby splnění podmínek čerpání úvěrovaným) budou vyplaceny investorům společně s první splátkou úroků.

Úvěrovaný může splatit úvěr od Upvest před datem nejbližší splatnosti. Za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí poplatků pro úvěrovaného, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti (30.04.2023).

8

% p.a.

Celkový úrok na úvěru

1 - 0,75

% p.a.

Poplatek Upvest

7 - 7,25

% p.a.

Čistý výnos

Úrokové výnosy vypláceny ročně po udělení souhlasu Seniorního věřitele. Jistina splatná nejpozději k datu konečné splatnosti.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2022, upvest s.r.o., IČ: 05835526