Upvest logo
 • Nabídka investic
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Rezidence U Grébovky

Dluhová investice

Čistý výnos
5

% p. a.

9 120 000

Investováno

15 000 000

Minimální cíl 5 mil. Kč

Investovat bude možné za

Proč nemůžu investovat hned?
 • Investováno

  9 120 000

 • Očekávaná splatnost

  20

  měsíců

 • Počet investic

  169
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny po skončení projektu
 • Lokalita projektu

  V Rezidenci 1, Praha

 • Developer

  Moravská Stavební - INVEST

  Více o developerovi

 • Typ úvěru

  Mezaninový úvěr

 • Účel úvěru

  Financování investičních nákladů developerského projektu – výstavba rezidenční nemovitosti určené k prodeji

 • Aktuální fáze projektu

  Realizace hrubé stavby
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé
 • Popis produktu
 • Popis projektu
  • Půdorysy vybraných jednotek projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé

Popis produktu

Investice do developerského projektu Rezidence U Grébovky formou .

Skupina MSI zažívá období růstu, kdy realizuje několik developerských projektů, do kterých investuje . Z důvodu kapitálové náročnosti realizovaných a plánovaných staveb si jako partnera pro financování jednoho z těchto projektů vybrala upvest.

Popis investičního produktu
Produkt (podílení se na a ztrátách ze )
Financování developerského projektu – výstavba rezidenční nemovitosti určené k prodeji
Adresa financovaného projektuCtiradova 12, Praha 4, Nusle
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný T.I.C.UH, a.s
5 000 000 - 15 000 000 Kč
Celkové
z toho financováno
z toho financováno od upvest
z toho financováno
107 900 000 – 108 100 000 Kč
87 000 000 Kč
5 000 000 – 15 000 000 Kč
15 900 000 – 6 100 000 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Maximální výše investice1 000 000 Kč
Typ úročení
Jednorázově k datu
26.07.2017 – 15.09.2017
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest9,5 měsíce (30.06.2018)
1 rok a 1,5 měsíce (31.10.2018)
2 roky a 3,5 měsíce (31.12.2019)
Zajištění úvěru nemovitostíNení
DeveloperSkupina MSI
MS Ctiradova s.r.o.

Parametry

5.0% p.a.
Nejdříve v den splacení developerem, nejpozději v

Developer může splatit úvěr od upvest nejpozději v a to jednorázově, nebo po částech. Investor se podílí na ode dne až po úplné splacení . Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem po developerem a končí dnem před obdržením splátky dané jistiny developerem. jsou investorům vypláceny po dané splátce úvěru od upvest developerem. Více ohledně počítání výnosů . Více ohledně průběhu splácení jistiny a výnosů se .

Časová prodleva mezi a dnem investice je zde z důvodu (i) umožnění developerovi splatit úvěr v momentě dosažení dostatečných výnosů a (ii) z důvodu poskytnutí dostatečného prostoru pro prodej v případě neočekávané situace na trhu.

Developer může splatit úvěr od upvest i před datem , za tohoto předpokladu je investorů chráněn pomocí poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by obdržel, pokud by byl splacen v den .

od upvest developerem podléhá níže uvedeným podmínkám

 • Doručení žádosti o čerpání v .
 • Od uzavření nedošlo k výraznému zhoršení ekonomické situace developera a/nebo nedošlo ke změnám vstupních předpokladů, které negativně ovlivňují a/nebo by mohly ovlivnit realizaci výstavby projektu či splacení úvěru dle .
 • Doručení platného stavebního povolení.
 • Nedošlo k a/nebo k uvedení nepravdivého či neúplného .

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze

Developer

Skupina MSI

 • Úspěšně uskutečnila více než 20 developerských projektů
 • Realizovala přes 3,200 bytů a rodinných domů
 • Realizovala 17,430 m² obchodních ploch a kanceláří
 • Členové představenstva Skupiny MSI a jednatelé jsou Lubomír Malík a Vladimír Meister, kteří mají více než 20leté zkušenosti s nemovitostním developmentem.

Skupina MSI působí na českém trhu od roku 1998. Od svého vzniku, společnost úspěšně realizovala více než 20 developerských projektů, ve kterých bylo postaveno přes 3,200 bytů a rodinných domů a postaveno 17,430 m² obchodních ploch a kanceláří. Členové představenstva společnosti jsou Lubomír Malík, Vladimír Meister a Pavel Strnad, kteří mají jako její zakladatelé bohaté zkušenosti s nemovitostním developmentem a znalosti potřebné k úspěšné realizaci developerských projektů.

Níže je přehled vybraných, uskutečněných a momentálně realizovaných projektů Skupinou MSI.

Logo developerské společnosti

Přehled projektů ve fázi realizace

Název projektuTypInvestiční objemLokalitaRealizacePředprodej
RiversideBytový dům (86 bytů)221 mil. KčBrno- VýstavištěQ1 2017 – Q3 201825% (k 14.7.2017)
Karolína Plazza3 bytové domy (150 bytů, 4 518 m2 komerčních prostor)727 mil.KčPraha 8 - KarlínQ4 2015 – Q1 201880% (k 31.5.2017)
PodbabaBytový dům (112 bytů, 480 m2 komerčních prostor)480 mil.KčPraha 6 - PodbabaQ3 2013 – Q4 201788% (k 31.5.2017)

Přehled uskutečněných projektů

Název projektuTypInvestiční objemLokalitaRealizacePředprodej při
Panorama 2.etapa5 bytových domů (198 bytů)701 mil.KčBrno - BystrcQ3 2014 – Q2 201789%
Trinity3 bytové domy (107 bytů, 370 m2 komerce)450 mil.KčPraha 8 - KarlínQ2 2015 – Q1 201790%
Rezidence Lužánky3 bytové domy (100 bytů, 2 000 m2 komerce)476 mil.KčBrno - LužánkyQ3 2013 – Q1 201690%
LetňanyBytový dům (79 bytů)160 mil.KčPraha 9 - Letňany2013 – 201490%
Jundrov 2.etapa31 Rodinných domů165 mil.KčBrno - Jundrov2011 – 201475%
Panorama 1.etapa3 bytové domy (126 bytů)360 mil.KčBrno - Bystrc2010 – 201382%

Lidé

Lubomír Malík

Zakládající akcionář a člen představenstva Moravská stavební – INVEST, a.s., jednatel s 50% podílem ve společnosti MS Ctiradova s.r.o. a 50% akcionář a předseda představenstva ve společnosti Moravská stavební - REAL, a.s.

Pan Malík řídí společnost na každodenní bázi a je zodpovědný za technické, provozní a částečně také za finanční operace společnosti. Vystudoval Stavební fakultu na Technické univerzitě v Brně a před založením společnosti Moravská stavební - INVEST, a.s. pracoval na manažerských pozicích velkých stavebních firem v České republice i v zahraničí (Libye). Celkově má Lubomír Malík 40 let praxe ve stavebním průmyslu.

Vladimír Meister

Zakládající akcionář a člen představenstva společnosti Moravská stavební - INVEST , a.s., jednatel s 50% podílem ve společnosti MS Ctiradova s.r.o. a 50% akcionář a člen představenstva ve společnosti Moravská stavební - REAL, a.s.

Pan Meister řídí společnost na každodenní bázi a je zodpovědný za prodej a akvizice. Vystudoval ekonomii a management v oblasti spotřebního průmyslu na Technické univerzitě v Brně a před založením Skupiny MSI pracoval na manažerských pozicích ve stavebních firmách v České republice. Celkově má ​​pan Meister 35 let praxe v oblasti stavebnictví.

Petr Malík

Finanční ředitel Skupiny MSI

Pan Malík, ml. se ke společnosti připojil v říjnu roku 2013, už před tím však působil jako externí poradce pro Skupinu MSI. Studoval Finance na London Business School a Management na Vysoké škole ekonomické v Praze a na univerzitě v St. Gallen ve Švýcarsku. Před nástupem do společnosti Skupiny MSI působil jako konzultant ve společnosti McKinsey & Company a později jako vedoucí oddělení analytiky ve společnosti PPF Real Estate Russia. Celkově má ​​12 let zkušeností v oblasti financí a nemovitostního developmentu.

Pánové Ing. Malík st., Ing. Meister a Ing. Pavel Strnad od založení Skupiny MSI v roce 1997 společně zrealizovali 20 developerských projektů, ve kterých bylo postaveno přes 3,200 rodinných domů a bytů a vybudováno 17,430 m² obchodních ploch a kanceláří.

Disclaimer

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.

Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.

Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na takové informace.

Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2022, upvest s.r.o., IČ: 05835526