Upvest logo
 • Nabídka investic
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Apartmány Strakonická

Dluhová investice

Mezaninový úvěr pro výnosovou nemovitost

Čistý výnos
6

% p. a.

8 000 000

Investováno

8 000 000

Minimální cíl 3 mil. Kč

Investovat bude možné za

Proč nemůžu investovat hned?
Průvodní zprávu vývoje projektu od čerpání 1. části úvěru si můžete stáhnout zde.
 • Investováno

  8 000 000

 • Očekávaná splatnost

  37

  měsíců

 • Počet investic

  199
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny pololetně
 • Lokalita projektu

  Praha 5

 • Developer

  VIHOREV.INVESTMENTS SE

  Více o developerovi

 • Typ úvěru

  Mezaninový úvěr pro výnosovou nemovitost

 • Zajištění

  Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti. Přistoupení k dluhu panem Vykhoryevem. Přistoupení provozního SPV - Vihorev Management Company s.r.o.

 • Účel úvěru

  Refinancování části vlastních zdrojů

 • Aktuální fáze projektu

  Provozní

 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé
 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
  • Základní informace o projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé

Shrnutí

Investice do zrekonstruované nemovitosti produkující příjmy z krátkodobého pronájmu s předpokládaným čistým výnosem 6,00 % p.a.

Rezidence Strakonická se nachází na Praze 5 – Smíchov, v těsné blízkosti Císařské louky. Bytový dům o sedmi patrech je po rekonstrukci a nástavbě (kolaudace nástavby proběhla v roce 2018). Na každém patře se nachází čtyři bytové jednotky o dispozici 2+kk (celkem 28 bytových jednotek) a v suterénu 4 ateliéry. Z toho 22 jednotek developer prodal a zbylých 10 jednotek využívá ke krátkodobým pronájmům, zejména na platformě Booking.com.

Upvest poskytuje mezzaninový úvěr nad rámec stávajícího bankovního financování sloužící pro refinancování části vlastních zdrojů v projektu.

Popis produktu

Investice do nemovitosti využívané ke krátkodobým pronájmům formou participace na mezaninovém úvěru.

Úvěr je poskytován společností upvest s.r.o jako úvěrujícím. Úvěrovaným je společnost Rezidence Strakonická s.r.o., která vlastní nemovitosti. K dluhu přistupuje správcovská společnost Vihorev Management Company s.r.o., která si nemovitosti od úvěrovaného pronajímá a následně je pronajímá.

Developerem projektu rekonstrukce budovy Rezidence Strakonická byla společnost Rezidence Strakonická s.r.o., která byla založena roku 2017 panem Maksymem Vykhoryevem. V současnosti vlastní společnost Rezidence Strakonická s.r.o. v tomto objektu 10 bytových jednotek a pan Vykhoryev společně s manželkou v osobním vlastnictví další 4 bytové jednotky a 4 ateliéry. Všechny jednotky jsou nabízeny ke krátkodobému pronájmu přes platformu Booking.com a správu krátkodobých příjmů má na starosti provozní SPV Vihorev Management Company s.r.o. Pan Vykhoryev je aktivním developerem a realitním investorem (VIHOREV.INVESTMENTS SE), mezi jeho projekty patří např. Rezidence u Vojanky a AVION Apartments.

Mezaninový úvěr není poskytován pro účely stavební realizace, participující investor tak nepodstupuje stavebně realizační riziko. Podstupuje však provozní riziko, které se odvíjí od úspěšnosti provozu nemovitosti ve vztahu ke krátkodobým pronájmům.

Účelem úvěru je refinancování části vlastních zdrojů. Čerpání úvěru proběhne ve dvou tranších. První čerpání je plánováno po úspěšném fundraisingu a bude činit maximálně 5 mil. Kč. Čerpání druhé tranše je podmíněno potvrzením projekce finančního plánu krátkodobých pronájmů, kdy je vyžadována minimálně 6 měsíční historie provozu nemovitosti. Investiční cíl pro druhou tranši bude činit maximálně 3 mil. Kč, celkem tak výše úvěru může činit až 8 mil. Kč.

Splátky úroků budou investorům vypláceny pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí. Jistina bude splacena jednorázově nejpozději k datu konečné splatnosti.

Apartmánová budova na StrakonickéPozn.: Z tohoto úhlu není vidět realizovaná nástavba budovy
Popis investičního produktu
Produkt (podílení se na a ztrátách ze )
Refinancování části vlastních zdrojů
Lokalita financovaného projektuPraha 5, Strakonická
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný Rezidence Strakonická s.r.o.
Úvěrový rámec3 000 000 - 5 000 000 Kč (až 8 000 000 Kč včetně 2. tranše)
Celkové
z toho financováno
z toho financováno od upvest
z toho financováno
62 584 194 Kč
38 000 000 Kč
5 000 000 Kč
19 584 194 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Typ úročení
Úroky placeny pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí, jistina splacena jednorázově nejpozději k datu konečné splatnosti
12.8.2019 – 31.12.2019
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest01.10.2020
01.10.2022
01.10.2022
Zajištění úvěruNotářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti.
Přistoupení k dluhu panem Maksymem Vykhoryevem jako fyzickou osobou a také provozním SPV - Vihorev Management Company s.r.o.
Rezidence Strakonická s.r.o.

Parametry

1.0% p.a.
6.0% p.a.
Pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí

od upvest podléhá níže uvedeným podmínkám

 • Řádné uzavření mezi upvest s.r.o. a Rezidence Strakonická s.r.o.
 • Uzavření dohody o uznání dluhu ve formě notářského zápisu s přímou vykonavatelností mezi Rezidence Strakonická s.r.o., Vihorev Management Company s.r.o., Mgr. Maksymem Vykhoryevem a upvest s.r.o.
 • Mgr. Maksym Vykhoryev a společnost Vihorev Management Company s.r.o. písemně přistoupí k dluhu.
 • Doručení žádosti o čerpání v .
 • Doručení platného písemného souhlasu Seniorního věřitele s poskytnutím úvěru.
 • Řádné uzavření smlouvy o podřízeném dluhu s osobou ovládající úvěrovaného.
 • Navýšení měsíčního nájemného z nájemní smlouvy mezi Rezidence Strakonická s.r.o. a Vihorev Management Company s.r.o. z částky 240 000 Kč na částku alespoň ve výši 290 000 Kč.
 • Nedošlo k případu porušení povinnosti úvěrovaného a/nebo k uvedení nepravdivého či neúplného prohlášení úvěrovaného.

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze

Developer

VIHOREV.INVESTMENTS SE

 • Společnost byla založena v roce 2011
 • Členem představenstva je pan Maksym Vykhoryev, akcionářem je společnost OFFICECENTER.CZ s.r.o., jejímž majitelem je pan Maksym Vykhoryev

Společnost se zaměřuje na rekonstrukce a přestavby bytových domů na malometrážní apartmány v Praze. V projektu Rezidence Strakonická provozuje společnost krátkodobý pronájem a správu nemovitosti. Pan Vykhoryev je aktivním developerem a real estate investorem, stojí i za fondem kvalifikovaných investorů VIHOREV.CAPITAL SICAV, a.s. zaměřujícím se na development rezidenčních a výnosových nemovitostí.

Níže je přehled uskutečněných a momentálně realizovaných projektů developerem.

Logo společnosti VIHOREV.INVESTMENTS SE

Výběr uskutečněných projektů

Název projektuTypInvestiční objemLokalitaRealizace
Rezidence StrakonickáBytový dům100 mil.KčPraha 5Q3 2018
AVION apartmentsBytový dům115 mil.KčPraha 4Q3 2018
Rezidence U VojankyBytový dům45 mil.KčPraha 5Q2 2018

Lidé

Mgr. Maksym Vykhoryev

Zakladatel společností VIHOREV.INVESTMENTS SE a VIHOREV.CAPITAL SICAV, a.s.

Pan Maksym Vykhoryev působí aktivně na českém realitním trhu již od roku 2008. Vystudoval Karlovu Univerzitu, magisterský obor Právo a právní věda na Právnické fakultě a VŠE bakalářský obor na Podnikohospodářské fakultě. Mezi jeho klíčové kompetence patří strukturování nemovitostních obchodů a jejich financování. Celková hodnota dokončených a stávajících projektů panem Vykhoryevem přesahuje 500 mil. Kč.

Disclaimer

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.

Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.

Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na takové informace.

Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2022, upvest s.r.o., IČ: 05835526