Upvest logo
 • Naše produkty
 • Nabídka investic
 • Proces
 • O Upvestu
 • FAQ
 • Insights
 • Registrace
 • Přihlásit se

Nad Krocínkou B1 & B2

Dluhová investice

Participace na mezaninovém úvěru pro stavební realizaci pražského rezidenčního projektu skupiny FINEP

Výnos pro investory ()
8,36

% p. a.

1M PRIBOR + 1,8 %

Jak počítáme výnos?

46 450 000
46 450 000
 

Níže uvedená data jsou platná k začátku fundraisingu, tedy k 15. 2. 2024.

Pravidelné reporty k průběhu projektu najdou investoři na přehledu svých investic.

 • Investováno

  46 450 000

 • Očekávané splacení

  18

  měsíců

 • Počet investic

  585
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny po skončení projektu
 • Lokalita projektu

  Praha, Prosek

 • Developer

  FINEP HOLDING, SE
  Více o developerovi
 • Produkt

  Participace (podílení se na výnosech a ztrátách ze smlouvy o úvěru)
 • Zajištění úvěrů

  • Notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu
  • Podřízení splacení veškerých úvěrů a zápůjček splacení úvěru Upvest (vyjma seniorního úvěru ČS)
  • Ručitelské prohlášení mateřské společnosti FINEP HOLDING, SE
 • Dokumenty ke stažení

  • Detailní analýza
  • Sazebník
 • Úvodní shrnutí
 • Přehled smluvních vztahů
 • Investiční analýza
 • Finanční analýza
 • Prověrky
 • Developer
 • Úvodní shrnutí
 • Přehled smluvních vztahů
  • Popis investičního produktu
  • Shrnutí hlavních principů úvěrového vztahu
  • Kontrola během úvěrového vztahu
 • Investiční analýza
 • Finanční analýza
 • Prověrky
 • Developer

Úvodní shrnutí

Nabízíme Vám participaci na mezaninovém úvěru pro první etapu pražského rezidenčního projektu Nad Krocínkou. Mezaninový úvěr je poskytován za účelem refinancování části vlastních zdrojů developera již vynaložených v projektu. Tato etapa se sestává z bytového domu „B1“ a „B2“, o celkem 80 bytových jednotkách, 77 garážových parkovacích stání a 45 sklepech. Projekt se nachází ve fázi pokročilé stavební realizace (proinvestováno bylo cca 40 % projektových nákladů) a disponuje předprodeji na úrovni 58  % z minimálních požadovaných výnosů, resp. 73,7 % z očekávaných výnosů potřebných pro úplné splacení úvěru Upvest. Projekt je situován na Proseku, má platné stavební povolení a stavební práce probíhají od března 2023. Seniorním věřitelem projektu je Česká spořitelna, a.s. (dále i jako „ČS“).

Předpokládaná splatnost je přibližně 18 měsíců, úvěr může být splacen nejpozději dne 31.7.2026. Splacení úvěru Upvest proběhne s největší pravděpodobností ve dvou splátkách. První částečné splacení ve výši ½ jistiny úvěru Upvest nastane čerpáním tzv. „Tranše B“ seniorního úvěru České spořitelny, po dosažení předprodejů vyšších než 418,1 mil. Kč bez DPH. Splacení zbylé části poskytovaného úvěru proběhne z výnosů z prodeje jednotek projektu, po úplném splacení seniorního věřitele. Očekáváme, že úvěr Upvest bude splacen k 31.8.2025, tj. 10 měsíců od očekávaného termínu kolaudace.

Úvěr je zajištěn notářským zápisem k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu a ručitelským prohlášením mateřské společnosti FINEP HOLDING, SE. Úroky jsou v průběhu úvěrového vztahu kapitalizovány (měsíčně) a jsou splatné společně s jistinou nejpozději k datu konečné splatnosti. Jistina může být splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti. Aktualizace úrokové sazby, na základě aktuální hodnoty referenční sazby 1M , bude probíhat na měsíční bázi.

Developer má na základě úvěrové smlouvy mimo jiné povinnost dodržovat maximální hodnotu ukazatele poměru dluhů vůči hodnotě nemovitostí () a maximální hodnotu ukazatele poměru dluhů vůči proinvestovaným nákladům (). Tato maximální hranice byla stanovena pro ve výši 80 % a pro ve výši 95 %.

Hlavní parametry úvěru ovlivňující výnos pro investora:

 • Vývoj referenční sazby 1M (v rámci této analýzy je uvažována konstantní hodnota 1M 6,28 % ze dne 12.2.2024)
 • Složené úročení (měsíční skládání úroků)
 • Minimální čistý úrok, tzv. „floor“, ve výši [7,8 % p.a. mínus poplatek Upvest za poskytování platebních služeb]. Tzn. že v případě, kdy by referenční sazba 1M klesla pod hranici 5,0 %, bude se čistý úrok pro investory činit 6,8 % p.a.
 • Očekávané datum finálního splacení úvěru k 31.8.2025

Právní prověrka neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Důraz byl kladen na posouzení nemovitostních otázek (nabývací tituly, zatížení nemovitostí, přístup k pozemku atp.), korporátních otázek ohledně úvěrovaného (kontrola rejstříků, statutárního orgánu atp.) a projektových otázek (smlouva s projektanty, dostupná veřejnoprávní dokumentace, smlouva o dílo s generálním dodavatelem atp.).

Technická prověrka také neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Hlavní důraz této prověrky byl kladen na kontrolu pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, revizi projektového rozpočtu a časového harmonogramu, validaci prodejní plochy projektu, smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby, zhodnocení ceny stavby dle smlouvy o dílo, současného stavu výstavby projektu a dalších možných technických rizik.

Reporting investorům bude probíhat na kvartální bázi.

Kalkulačka výnosů v čase:

0

% p. a.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Jindřišská 937/16
  110 00 Praha 1Nové Město

Sledujte nás

Copyright © 2024, upvest s.r.o., IČ: 05835526