Upvest logo
 • Nabídka investic
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Darian & Frida

Dluhová investice

Čistý výnos
5,5

% p. a.

6 832 700

Investováno

8 925 000

Minimální cíl 5,1 mil. Kč

Investovat bude možné za

Proč nemůžu investovat hned?
 • Investováno

  6 832 700

 • Očekávaná splatnost

  10

  měsíců

 • Počet investic

  126
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny po skončení projektu
 • Lokalita projektu

  Senec

 • Developer

  PRIMA BYTY s.r.o.

  Více o developerovi

 • Typ úvěru

  Mezaninový úvěr

 • Účel úvěru

  Refinancování části vlastních zdrojů a financování investičních nákladů developerského projektu – výstavba rezidenční nemovitosti určené k prodeji

 • Aktuální fáze projektu

  Rozestavěn BD Darian

 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé
 • Popis produktu
 • Popis projektu
  • Základní údaje pro jeden bytový dům
  • Půdorysy vybraných jednotek projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé

Popis produktu

Investice do developerského projektu výstavby bytových domů Darian a Frida.

Developer se zaměřuje na výstavbu startovacího, a tedy velmi dostupného bydlení v širším okolí Bratislavy. V budoucnu chystá několik dalších projektů vyššího investičního objemu, a proto se rozhodl již nyní započít spolupráci s Upvest a využít tak externích zdrojů kapitálu nad rámec bankovního financování pro realizaci svých aktivit.

Fundraising probíhá jak v českých korunách, tak v eurech. Část úvěru poté bude developerovi poskytnutá v českých korunách a část v eurech. Případná měnová konverze po načerpání úvěru je poté vykonávaná developerem. Stejně tak při splácení úvěru se část poskytnutá v českých korunách vrací i s úrokovým výnosem v českých korunách a ekvivalentní postup je pro část, která byla poskytnuta v eurech. Celková výše fundraisingu je uvedena v českých korunách a investice provedené v eurech se pro účel přehlednosti budou do celkové vybrané částky započítávat při kurzu 1 EUR = 25,5 Kč.

Pro investice v českých korunách platí, že měnové riziko nese developer a investorovo riziko protistrany vyplývající z měnového rizika developera je částečně mitigováno povinností developera deponovat na speciálním účtu sumu, která odpovídá navýšení budoucího protiplnění plynoucího z apreciace české koruny vůči euru. Výše takové případné sumy je stanovována na kvartální bázi.

Popis investičního produktu
Produkt (podílení se na a ztrátách ze )
Refinancování části vlastních zdrojů a financování investičních nákladů developerského projektu – výstavba rezidenční nemovitosti určené k prodeji
Lokalita financovaného projektuSenec, Slovensko
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný REIM Advisors s.r.o.
5 100 000 - 8 925 000 Kč
200 000 - 350 000 EUR anebo kombinace při kurzu 1 EUR = 25,5 Kč
Celkové
z toho financováno
z toho financováno od upvest
z toho financováno
2 390 000 – 2 395 000 EUR
1 580 000 EUR
200 000 – 350 000 EUR
610 000 – 465 000 EUR
Minimální výše investice5 000 Kč anebo 200 EUR
Typ úročení
Jednorázově k datu
29.01.2018 – 28.02.2018
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest7 měsíců (01.10.2018)
10,5 měsíců (15.01.2019)
22 měsíců (01.01.2020)
Zajištění úvěru nemovitostíNení
DeveloperPRIMA BYTY s.r.o.
REIM Advisors s.r.o.

Parametry

do 02.02.20195,5% p.a.
od 02.02.20197,5% p.a.
Nejdříve v den splacení developerem, nejpozději v

Případný vyšší čistý výnos od 2.2.2019 je z důvodu nesplacení úvěru do předpokládaného data splatnosti. Investor je tak kompenzován za delší než původně předpokládanou fixaci peněžních prostředků z důvodu nedodržení plánovaného harmonogramu realizace projektu.

Developer může splatit úvěr od upvest nejpozději v a to jednorázově, nebo po částech. Investor se podílí na ode dne až po úplné splacení . Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem po developerem a končí dnem před obdržením splátky dané jistiny developerem. jsou investorům vypláceny po dané splátce úvěru od upvest developerem. Více ohledně počítání výnosů . Více ohledně průběhu splácení jistiny a výnosů se .

Časová prodleva mezi a dnem investice je zde z důvodu (i) umožnění developerovi splatit úvěr v momentě dosažení dostatečných výnosů a (ii) z důvodu poskytnutí dostatečného prostoru pro prodej v případě neočekávané situace na trhu.

Nejbližší splatnost je nastavena na 1.10.2018. Pokud by stavební realizace projektu probíhala nad očekávání dle plánovaného časového harmonogramu stavby, je reálné, že by developer mohl splatit jak bankovní úvěr, tak úvěr od Upvest již k 1.10.2018. Zároveň se předpokládá, že k 1.10.2018 budou dostatečné prodeje jednotek projektu, takže v případě dřívější kolaudace a doplatků z kupních smluv budou dostatečné výnosy ke splacení jak bankovního úvěru, tak úvěru od Upvest. Tato projekce prodejů je podpořena tím, že developer předložil data prodejů z předešlé výstavby identických bytových domů ve stejné lokalitě, které korespondují s výše uvedeným předpokladem prodeje.

Developer může splatit úvěr od upvest i před datem , za tohoto předpokladu je investorů chráněn pomocí poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by obdržel, pokud by byl splacen v den .

od upvest developerem podléhá níže uvedeným podmínkám

 • Řádné uzavření smlouvy o úvěru mezi upvest s.r.o. a REIM Advisors s.r.o.
 • Doručení žádosti o čerpání v .
 • Od uzavření nedošlo k výraznému zhoršení ekonomické situace developera a/nebo nedošlo ke změnám vstupních předpokladů, které negativně ovlivňují a/nebo by mohly ovlivnit realizaci výstavby projektu či splacení úvěru dle .
 • Doručení pravomocného stavebního povolení.
 • Nedošlo ke změně projektové dokumentace pro provádění stavby bez písemného souhlasu úvěrujícího, která je v souladu s pravomocným stavebním povolením.
 • Nedošlo k a/nebo k uvedení nepravdivého či neúplného .
 • Doručení smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby.
 • Doručení smlouvy o úvěru se seniorním věřitelem a zároveň nedošlo k jakémukoli porušení této smlouvy ze strany úvěrovaného.
 • Doručení platné pojistné smlouvy ke stavebním pracím provedených na projektu.
 • Doručení platné pojistné smlouvy uzavřené mezi generálním dodavatelem projektu výstavby a pojišťovnou vztahující se k pojištění stavebně-montážních rizik souvisejících s projektem.
 • Doručení potvrzení Seniorního věřitele, že souhlasí s osobou generálního dodavatele projektu výstavby a se smlouvou o dílo uzavřenou mezi tímto generálním dodavatelem projektu výstavby a úvěrovaným.
 • Doručení potvrzení seniorního věřitele, že souhlasí bez jakýchkoli výhrad se smlouvou o úvěru mezi upvest s.r.o. a REIM Advisors s.r.o.
 • Doručení platného osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty úvěrovaného.
 • Od uzavření smlouvy o úvěru nedošlo ke změně finančního plánu projektu výstavby.
 • Úvěrovaný zažádal o vydání povolení na vodní stavby a na samostatné užívání vod.
 • U pozemku parc. č. 444/418 blíže specifikovaného v Projektu výstavby došlo k zániku plomby založené na základě katastrálního řízení Z-7439/2017.

Předposlední podmínka čerpání souvisí s bodem popsaným v sekci „Technická prověrka“, konkrétněji podsekcí „Kontrola potřebných povolení a rozhodnutí“.

Poslední podmínka je z důvodu administrativní chyby ze smlouvy o úvěru mezi developerem a Privat bankou, která vystupovala jako seniorní věřitel u předchozí developerovi realizace. Zapomnělo se na vymazání zástavního práva u pozemku parc. č. 444/418 po splacení úvěru developerem. Nicméně, v momentě čerpání úvěru od Upvest budeme chtít výpis z katastru nemovitostí prokazující zánik výše uvedené plomby.

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze

Developer

PRIMA BYTY

 • Zaměření na cenově dostupnou bytovou výstavbu v širším okolí Bratislavy (v okruhu 50km)
 • Postavili 250 bytů o ploše 18.000 m2
 • Nyní realizují tři projekty o celkovém investičním objemu 8,0 mil. EUR

Skupina Prima Byty soustředí svojí developerskou aktivitu v okruhu do 50km od hlavního města Bratislavy. Zaměřuje se na výstavbu cenově dostupného tedy startovacího bydlení. Typický investiční objem realizovaných projektů je v rozsahu 1 – 5 mil. EUR a individuální projekt nepřesáhne dobu realizace 2.5 let. Z povahy zaměření na startovací bydlení pro svoje klienty strukturují i hypoteční úvěry. Dohromady je ve skupině Prima Byty 30 lidí.

Jednateli a společníky skupiny Prima Byty jsou Valter Vrškový a Petr Václavínek, kteří mají kombinovaných 20 let zkušeností s realitním developmentem.

Logo developerské společnosti

Přehled projektů ve fázi realizace

Název projektuTypInvestiční objemLokalitaRealizace
Slovenský Grob – Malý Raj2 Bytové domy (52 bytů)3,5 mil. EURSlovenský GrobQ2 2017 – Q3 2018
VilaByty Biel IV5 Viladomů (20 bytů)2,1 mil. EURVelky BielQ4 2017 – Q4 2018

Přehled uskutečněných projektů

Název projektuTypInvestiční objemLokalitaDokončení
ErinBytový dům (31 bytů)1,1 mil. EURSenec - TehelňaŘíjen 2017
CezarBytový dům (31 bytů)1,0 mil. EURSenec - TehelňaProsinec 2016
AndoraBytový dům (31 bytů)1,0 mil. EURSenec - TehelňaSrpen 2015
BeatrisBytový dům (31 bytů)0,9 mil. EURSenec - TehelňaDuben 2015
VilaByty Biel III7 Viladomů (28 bytů)1,3 mil. EURVelky BielProsinec 2017
VilaByty Biel II4 Viladomy (16 bytů)1,1 mil. EURVelky BielLeden 2017
VilaByty Biel I5 Viladomů (20 bytů)1,3 mil. EURVelky BielČervenec 2016
VilaByty Malý Raj6 Viladomů (24 bytů)1.7 mil. EURSlovenský GrobČervenec 2017

Lidé

Valter Vrškový

Zakladatel developerské skupiny Prima Byty, jednatel a společník s 50% podílem ve společnosti REIM Advisors s.r.o. Valter Vrškový má 11 let zkušeností z oblastí finančního plánování, koordinování stavebních činností a koncového prodeje a marketingu ve vztahu k realitnímu developmentu na základě dlouhodobého působení v Austrálii a USA, jakožto i na rodném Slovensku.

Nyní má z pozice jednatele na starost každodenní chod společnosti, dohled nad probíhajícími projekty a jednání s veřejným i privátním sektorem ohledně plánovaných projektů skupiny.

Petr Václavínek

Jednatel a společník s 50% podílem ve společnostech PRIMA BYTY s.r.o. a REIM Advisors s.r.o. Petr Václavínek se pohybuje v oblastech financí, finančního plánování a investic. Byl u projektů akvizic pozemků a následné výstavby 250 bytů.

Z pozice jednatele se podílí na strategickém směřování skupiny Prima Byty. Má na starosti kontrolu nákladů a vyhodnocování rizik podstupovaných projektů. Mezi jeho další zodpovědnosti patří shánění externích zdrojů financování a navrhování optimální kapitálové struktury podstupovaných projektů.

Disclaimer

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.

Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.

Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na takové informace.

Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2022, upvest s.r.o., IČ: 05835526