Upvest logo
 • Nabídka investic
 • Úvěry KB
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Abertamy Platz

Dluhová investice

Mezaninový úvěr pro stavební realizaci

Výnos pro investory
6 - 6,3

% p. a.

9 100 000

Investováno

9 100 000

 

Níže uvedená data jsou platná k začátku fundraisingu, tedy k 9. 5. 2021.

Pravidelné reporty k průběhu projektu najdou investoři na přehledu svých investic.

Mezaninové financování projektu Abertamy Platz bude poskytováno pomocí dvou úvěrových smluv. Participace je možná pouze současně na obou úvěrech dle poměru jejich jistin.
Detaily naleznete níže.
 • Investováno

  9 100 000

 • Očekávaná splatnost

  27

  měsíců

 • Počet investic

  279
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny po skončení projektu
 • Lokalita projektu

  Abertamy

 • Developer

  APPLAUD s.r.o.
  Více o developerovi
 • Typ úvěru

  Mezaninový úvěr pro stavební realizaci
 • Zajištění

  Notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu, přistoupení jednatelů úvěrovaného (Martin Scheuch, Ing. arch. David Chromík, Ing. Dušan Šťastník) k dluhu
 • Účel úvěru

  Financování části stavebních nákladů a nákladů spojených s realizací stavby; zápůjčka dceřinné společnosti sloužící k profinancování výše uvedeného
 • Aktuální fáze projektu

  Akvizice

 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé
 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
  • Informace o projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé

Shrnutí

Projekt Abertamy Platz se nachází přímo na náměstí obce Abertamy v lázeňské oblasti v Krušných horách. Jedná se o rekonstrukci původního objektu na 17 bytových jednotek (apartmánů), 11 venkovních parkovacích stání, komerční prostor s možným využitím pro účely restaurace, wellness prostor a sklepy. Jedná se primárně o bytové jednotky pro víkendové bydlení, případně jednotky určené k následnému krátkodobému pronájmu. Akvizice původního objektu proběhla v roce 2019, od data akvizice nebyla nemovitost využívána. Developer bytové jednotky v projektu začal nabízet k prodeji v srpnu 2020. V průběhu Q4 2020 developer odstoupil od dosud uzavřených rezervačních smluv (jednalo se o 8 uzavřených rezervačních smluv) a přijal nabídku soukromého investora na odkup celé nemovitosti, avšak k realizaci této transakce nakonec nedošlo. Z tohoto důvodu developer znovu inicioval prodej jednotek projektu a k dnešnímu dni má uzavřeny budoucí kupní smlouvy na jednotky projektu tvořící 42 % z celkových očekávaných výnosů projektu. Upvest poskytuje mezaninové financování části stavebních nákladů a nákladů souvisejících se stavební realizací. Výplata úrokových výnosů investorům participujícím na tomto úvěru by měla proběhnout společně se splátkou jistiny k datu předpokládané splatnosti.

Popis produktu

Participace na dvou mezaninových úvěrech za účelem financování developerského projektu Abertamy Platz. Participace je možná pouze současně na obou úvěrech dle poměru jejich jistin.

Developerem projektu je společnost Applaud s.r.o. za níž stojí Ing. arch. David Chromík, Ing. Dušan Šťastník a Martin Scheuch. Jmenovaní disponují dlouholetými zkušenostmi z realitního trhu a jejich kombinací vstoupili do společného projektu Residence Abertamy Platz.

Developer využije mezaninový úvěr od Upvest pro účely financování stavebních nákladů a nákladů souvisejících se stavební realizací (zajištění technického dozoru investora, který dohlíží především na správnost zhotovování díla). Seniorním věřitelem projektu je Česká spořitelna, a.s. (“seniorní věřitel") který poskytuje seniorní úvěr až do výše 44 mil. Kč pro účely úhrady nákladů souvisejících s projektem. Vstup seniorního věřitele se očekává po vstupu Upvest do projektu. K dnešnímu dni je se Seniorním věřitelem uzavřená indikativní nabídka.

Celková výše úvěrového rámce 9,1 mil. Kč bude poskytnuta developerovi na základě dvou úvěrových smluv. K danému rozdělení úvěrového rámce dochází z důvodu požadavku seniorního věřitele na poměr mezaninového financování vůči vlastním zdrojům v poměru 50:50. Část prostředků ve výši 7,5 mil. Kč (úvěrová smlouva č. 1) bude poskytnuta projektové společnosti Residence Abertamy s.r.o., čímž je respektován požadavek seniorního věřitele. Část prostředků ve výši 1,6 mil. Kč (úvěrová smlouva č. 2) bude poskytnuta mateřské společnosti APPLAUD s.r.o. za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1,6 mil. Kč společnosti Rezidence Abertamy s.r.o. k profinancování části stavebních nákladů a nákladů spojených s realizací stavby. Z tohoto důvodu má Investor možnost participovat na obou smlouvách zároveň v poměru jistin obou úvěrových smluv. Splacení obou úvěrových smluv proběhne po splacení seniorního věřitele z prodeje jednotek projektu.

Developer aktuálně disponuje pravomocným územním rozhodnutím a stavebním povolením. V průběhu května 2021 má dojít k uzavření smlouvy o dílo s generálním dodavatelem s parametry, které jsou definované v úvěrové smlouvě s Upvest. Uzavření smlouvy se seniorním věřitelem, na jejímž základě bude získáno financování další části stavebních a souvisejících projektových nákladů, očekáváme před zahájením čerpání úvěru Upvest. Developer současně pokračuje v aktivním nabízení jednotek projektu koncovým klientům. Čerpání úvěru Upvest je podmíněno doložením předprodejů na základě budoucích kupních smluv v minimální úrovni 21 % z celkových očekávaných výnosů projektu dle Upvest, což je ke dni uzavření smlouvy splněno.

Dosažení předprodejů v úrovni 38 % k datu čerpání a současně 81,5 % dva měsíce před kolaudací má za následek uplatnění úrokové míry ve výši 7 % p.a. Čistý výnos pro investora je prezentován při této snížené úrokové sazbě. V případě nenaplnění podmínek ze strany developera bude čistý výnos investora navýšen o 0,5 % p.a. Parametry úvěru, zejména úroková sazba, úrok z prodlení, a poplatek za předčasné splacení jsou identické pro obě úvěrové smlouvy a tudíž čistý výnos pro investora u obou úvěrových smluv je stejný.

Úvěry poskytnuté Upvest a seniorním věřitelem budou využity k profinancování stavebních a souvisejících projektových nákladů. Po dokončení stavby a kolaudaci bytového domu se předpokládá splacení seniorního úvěru z výnosů obdržených od koncových klientů. Ke splacení úvěrů Upvest dojde po prodeji dostatečného počtu jednotek projektu, a to po doplatku kupních cen za jednotky projektu a splacení seniorního věřitele.

Úroky z úvěru Upvest jsou splatné společně s jistinou úvěru, nejpozději k Datu konečné splatnosti úvěru.

Všechny úvěry, včetně těch, které byly nebo budou poskytnuty z holdingové společnosti na projektovou společnost budou standardně podřízeny pohledávce z úvěrové smlouvy č. 1.

Fotografie projektu Abertamy Platz
Popis investičního produktu
Produkt (podílení se na a ztrátách ze )
Úvěrová smlouva č. 1: Financování části stavebních nákladů a nákladů spojených s realizací stavby; Úvěrová smlouva č. 2: Zápůjčka projektové společnosti, kdy prostředky z ní budou sloužit k financování stavebních nákladů a nákladů spojených s realizací stavby
Lokalita financovaného projektuAbertamy, ulice Vítězná
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný Rezidence Abertamy s.r.o. (úvěrová smlouva č. 1), APPLAUD s.r.o. (úvěrová smlouva č. 2)
Investiční cíl9 100 000 Kč
Celkové odhadované
z toho financováno
z toho financováno od Upvest
z toho financováno
58 356 626 Kč
44 000 000 Kč
9 100 000 Kč
5 256 626 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Typ úročení
Jednorázově či postupně k datu předpokládané splatnosti
06.05.2020 – 05.06.2021
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest12 měsíců (03.03.2022)
28 měsíců (06.09.2023)
39 měsíců (06.08.2025)
Zajištění úvěruNotářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu, přistoupení jednatelů úvěrovaného (Martin Scheuch, Ing. arch. David Chromík, Ing. Dušan Šťastník) k dluhu
DeveloperAPPLAUD s.r.o.
Projektová společnostRezidence Abertamy s.r.o.

Jelikož developer je spřízněnou osobou s panem ing. Dušanem Šťastníkem, který je současně členem investiční komise Upvest, ing. Dušan Šťastník byl předem vyloučen a nijak se nepodílel na interním schválení úvěrů v rámci Upvest.

Parametry

1,00 - 1,50 % p.a.
6,0 % p.a.
Nejdříve v den splacení úvěru developerem, nejpozději v den vypořádání

Developer může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti, a to jednorázově nebo po částech. Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem po čerpání úvěru developerem a končí dnem před obdržením splátky dané jistiny developerem. Výnosy jsou investorům vypláceny po dané splátce úvěru od Upvest developerem.

Časová prodleva mezi nejbližší splatností a dnem konečné splatnosti úvěru umožňuje úvěrovanému splatit úvěr v momentu dosažení dostatečných výnosů z prodeje jednotek pro splacení úvěru seniorního věřitele i Upvest a také poskytuje dostatečný časový prostor úvěrovanému pro prodej těchto jednotek v případě neočekávané situace na trhu.

Developer může splatit úvěr od Upvest před datem nejbližší splatnosti. Za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti.

od upvest podléhá níže uvedeným podmínkám

 • Řádné uzavření smlouvy o úvěru mezi Upvest s.r.o. a Rezidence Abertamy s.r.o. /APPLAUD s.r.o.
 • Doručení žádosti o čerpání v období čerpání.
 • Martin Scheuch, ing. arch. David Chromík a ing. Dušan Šťastník přistoupili k dluhu.
 • Došlo k podřízení veškerých vnitroskupinových závazků ve skupině Rezidence Abertamy s.r.o. /APPLAUD s.r.o. úvěru Upvest.
 • Úvěrovaný doručil úvěrujícímu pravomocné stavební povolení, z kterého plyne oprávnění realizovat projekt.
 • Došlo k uzavření notářského zápisu k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu ze strany úvěrovaných i jejich jednatelů (Martin Scheuch, ing. arch. David Chromík a ing. Dušan Šťastník).
 • Úvěrovaný předložil podepsané smlouvy o Smlouvách budoucích kupních, čímž potvrdil předprodeje, alespoň ve výši přesahující 20 % očekávaných výnosů.
 • Úvěrovaný předložil úvěrujícímu znalecký posudek, který potvrdí, že v souladu se Smlouvou o dílo došlo k prostavění nákladů v hodnotě dle předložené faktury Generálním dodavatelem a že došlo ke zhodnocení nemovitostí v rámci Projektu výstavby alespoň ve výši předložené faktury dodavatelem díla.
 • Nedošlo k případu porušení povinnosti úvěrovaného a/nebo k uvedení nepravdivého či neúplného prohlášení úvěrovaného.

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze

Developer

Residence Abertamy s.r.o.

Jedná se účelově založenou projektovou společnost pro realizaci projektu Abertamy Platz. Jedná se o společný developerský projekt pana Šťastníka, pana Scheucha a pana Chromíka, kteří za tímto projektem stojí. Mateřskou společností je společnost Applaud s.r.o., která provádí konzultační činnost v menším rozsahu v oblasti nemovitostí a developmentu.

Lidé

Ing. DUŠAN ŠŤASTNÍK, MRICS

Pan Šťastník v projektu zastává pozici komerčního manažera projektu. Podnikatel v cestovním ruchu, developmentu a krušnohorský patriot. Jako bývalý ředitel JLL pro kapitálové trhy má mnohaleté zkušenosti jako M&A poradce pro soukromý i veřejný sektor v oblasti realitních investic pro nejvýznamnější světové i domácí investory.

Ing. arch. DAVID CHROMÍK

Pan Chromík v projektu zastává pozici architekta a projektanta projektu. Renomovaný architekt a zakladatel pražského architektonického studia CAMA Architekti. Pan Chromík má za sebou celou řadu úspěšných a ceněných realizací, v Praze, Ostravě a jiných lokalitách ČR.

MARTIN SCHEUCH, BSc, MBA, MRICS

Pan Scheuch v projektu zastává pozici technického manažera projektu. Zkušený stavař, podnikatel v oblasti nemovitostí a milovník sportu a hor. Spolumajitel a spoluzakladatel firmy Sentient, jedné z nejvýznamnějších nezávislé stavebně poradenských společností ve středovýchodní a jihovýchodní Evropě.

Disclaimer

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.

Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.

Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na takové informace.

Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2023, upvest s.r.o., IČ: 05835526