Upvest logo
 • Nabídka investic
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Domy Malvazinky

Dluhová investice

13. čerpání seniorního úvěru

Čistý výnos
5 - 5,5

% p. a.

24 700 000

Investováno

24 700 000

 

Investovat bude možné za

Proč nemůžu investovat hned?
Průvodní zprávu vývoje projektu od čtrnáctého čerpání si můžete stáhnout zde.
 • Investováno

  24 700 000

 • Očekávaná splatnost

  34

  měsíců

 • Počet investic

  481
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny čtvrtletně
 • Lokalita projektu

  Malvazinky, Praha

 • Developer

  Moravská stavební - INVEST

  Více o developerovi

 • Typ úvěru

  Seniorní úvěr

 • Zajištění

  Pozemkem a nemovitostí
  Osobním ručením
  Obchodním podílem
 • Účel úvěru

  Financování stavebních a projektových nákladů

 • Aktuální fáze projektu

  Stavební realizace

 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé
 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
  • Základní informace o projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé

Shrnutí

Projekt výstavby čtyř řadových rodinných domů ve vyhledávanév lokalitě Prahy 5 – Košíře. Projekt je vzhledem ke své lokalitě realizován v nadstandardním provedení. Stavba je umístěna na jihozápadním svahu kopce orientovaného ke košířské usedlosti Bulovka. Stavba výrazně využívá svahu, do kterého je zasazena.

Všechny domy jsou určeny k prodeji. Na projekt již bylo vydáno stavební povolení a společnost Upvest společně se společností Artesa spořitelní družstvo poskytuje zajištěné financování stavební realizace projektu.

Popis produktu

Investice do developerského projektu výstavby čtyř řadových rodinných domů v lokalitě Prahy 5 – městské čtvrti Malvazinky formou participace na seniorním zajištěném úvěru.

Úvěr je poskytován ve spolupráci se společností Artesa, spořitelní družstvo. Jedná se o jednu úvěrovou smlouvu, která je uzavřena mezi developerem jako úvěrovaným a společností upvest s.r.o. a Artesa, spořitelní družstvo jako úvěrujícím. Upvest a Artesa jsou tedy na stejné úrovni vypořádání závazků z úvěrové smlouvy. Investor tedy participuje na úvěrové smlouvě, na základě které poskytuje Artesa a Upvest úvěr developerovi (jedná se o jednu úvěrovou smlouvu).

Ve prospěch úvěrujících bude zřízeno zástavní právo k pozemkům projektu a následně k nemovitostem, zástava pojistného plnění, zástava pohledávek z účtů vedených u Artesy, zástava k obchodnímu podílu na úvěrovaném. Součástí zajišťovacích dokumentů je také směnka vystavená na oba jednatele projektové společnosti, notářský zápis k vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu.

Čerpání úvěru bude probíhat postupně v jednotlivých tranších dle průběhu stavební realizace projektu. Čerpání proběhne pouze v případě, že developer předloží před každým čerpáním znalecký posudek, který prokáže, že došlo ke zhodnocení stavby v takové výši, že financování od Upvest a Artesy nepřekračuje 80 % z hodnoty zajištění. Znamená to tedy, že i fundraising bude probíhat po celou dobu realizace projektu.

Splátky úroků investorům budou vypláceny kvartálně. Jistina bude splácena z prodejů domů po jejich dokončení, nejpozději k datu konečné splatnosti. V případě, že developer nenačerpá celou výši peněžních prostředků vybraných v rámci jednotlivé tranše a potažmo fundraisingu, budou takové peněžní prostředky úročeny výší rezervačního poplatku 1 % p. a. a budou poskytnuty v nadcházejícím čerpání.

Společnost Artesa, spořitelní družstvo je česká finanční instituce založená v roce 1999, která poskytuje spořící a úvěrové produkty fyzickým i právnickým osobám. Základní kapitál společnosti činí 853 mil. Kč.

Developerem projektu Domy Malvazinky je Moravská stavební – INVEST, a.s., která současně realizuje několik dalších projektů. Skupina se zaměřuje především na rezidenční (rodinné i bytové domy) a kancelářské projekty. Ve spolupráci s Upvest již proběhl úspěšný fundraising projektu Rezidence u Grébovky.

Popis investičního produktu
Produkt (podílení se na a ztrátách ze )
Financování investičních nákladů developerského projektu
Lokalita financovaného projektuPraha 5, ulice Hillebrantova
Úvěrující upvest s.r.o. a Artesa, spořitelní družstvo; úvěrovaný M.S. Košířská, s.r.o.
Úvěrový rámec39 700 000 Kč
Celkové
z toho financuje Artesa
z toho financuje Upvest
z toho financováno
51 000 000 Kč
15 000 000 Kč
24 700 000 Kč
11 300 000 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Typ úročení
Úroky placeny kvartálně k poslednímu kalendářnímu dni úrokového období, jistina jednorázově nejpozději k datu konečné splatnosti
pro aktuální tranši08.04.2019 – 30.04.2020
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest23.01.2020
01.10.2020
30.11.2021
Zajištění úvěru nemovitostíZástavní právo k pozemkům projektu výstavby a následně k nemovitostem, zástava pojistného plnění, zástava pohledávek z účtů vedených u Artesy, zástava k obchodnímu podílu na projektové společnosti. Směnka vystavená na oba jednatele projektové společnosti, notářský zápis k vykonatelnosti pohledávky, uznání dluhu.
Moravská stavební – INVEST, a.s.
M.S. Košířská, s.r.o.

Parametry

Poplatek za poskytování platebních služeb1,50 % p.a.
na načerpané části5,00 % p.a.
na nenačerpané / rezervované části1,00 % p.a.
Kvartálně k poslednímu kalendářnímu dni úrokového období

V případě, že nenačerpá celou výši peněžních prostředků vybraných v rámci jednotlivé tranše a potažmo fundraisingu, budou takové peněžní prostředky vedeny na účtu společnosti upvest s.r.o. a budou úročeny výší rezervačního poplatku. Developerovi pak budou poskytnuty v nadcházejícím čerpání.

může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti a to jednorázově. Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu jednotlivé tranše až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem po čerpání dané tranše developerem a končí dnem před obdržením splátky úroku či jistiny developerem. Výnosy jsou investorům vypláceny kvartálně k poslednímu kalendářnímu dni úrokového období.

Časová prodleva mezi nejbližší splatností a dnem konečné splatnosti úvěru je zde z důvodu (i) umožnění developerovi splatit úvěr v momentě dosažení dostatečných výnosů a (ii) z důvodu poskytnutí dostatečného prostoru pro prodej jednotek projektu v případě neočekávané situace na trhu.

Nejbližší splatnost je nastavena na 23.1.2020, aby bylo umožněno developerovi v případě zájmu úvěr refinancovat anebo splatit z vlastních zdrojů.

Developer může splatit úvěr i před datem nejbližší splatnosti, za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti.

od upvest podléhá níže uvedeným podmínkám

 • Řádné uzavření mezi upvest s.r.o., Artesa, spořitelní družstvo a M.S. Košířská s.r.o.
 • Doručení žádosti o čerpání v .
 • Doručení pravomocného stavebního povolení.
 • Doručení zajišťovacích dokumentů
 • Nedošlo k případu porušení povinnosti úvěrovaného a/nebo k uvedení nepravdivého či neúplného prohlášení úvěrovaného.

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze

Developer

Moravská stavební – INVEST, a.s.

 • Úspěšně uskutečnila více než 20 developerských projektů
 • Realizovala přes 3,200 bytů a rodinných domů
 • Realizovala 17,430 m² obchodních ploch a kanceláří
 • Členové představenstva Skupiny MSI a jednatelé jsou Lubomír Malík a Vladimír Meister, kteří mají více než 20leté zkušenosti s nemovitostním developmentem.

Developer působí na českém trhu od roku 1998. Od svého vzniku, společnost úspěšně realizovala více než 20 developerských projektů, ve kterých bylo postaveno přes 3,200 bytů a rodinných domů a postaveno 17,430 m² obchodních ploch a kanceláří. Členové představenstva společnosti jsou Lubomír Malík, Vladimír Meister a Pavel Strnad, kteří mají jako její zakladatelé bohaté zkušenosti s nemovitostním developmentem a znalosti potřebné k úspěšné realizaci developerských projektů.

Níže je přehled vybraných, uskutečněných a momentálně realizovaných projektů Skupinou MSI.

Logo developerské společnosti

Přehled projektů ve fázi realizace

Název projektuTypInvestiční objemLokalitaPředpokládané dokončení
Karolína Plazza 2Bytový dům (67 bytů) a cca 2 000 m2 komerčních ploch426 mil.KčPraha 8 - KarlínQ4 2019
RiversideBytový dům (86 bytů)221 mil. KčBrno - PisárkyQ4 2018
Jundrov IV.etapa34 rodinných domůa 2 stavební parcely281 mil. KčBrno - JundrovQ1 2019
Rezidence u GrébovkyBytový dům (27 jednotek a 2 komerční prostory)108 mil. KčPraha - NusleQ1 2019

Výběr uskutečněných projektů

Název projektuTypInvestiční objemLokalitaRealizace
Panorama 2.etapa5 bytových domů (198 bytů)701 mil.KčBrno - BystrcQ3 2014 – Q2 201789%
Trinity3 bytové domy (107 bytů, 370 m2 komerce)450 mil.KčPraha 8 - KarlínQ2 2015 – Q1 201790%
Rezidence Lužánky3 bytové domy (100 bytů, 2 000 m2 komerce)476 mil.KčBrno - LužánkyQ3 2013 – Q1 201690%
LetňanyBytový dům (79 bytů)160 mil.KčPraha 9 - Letňany2013 – 201490%
Jundrov 2.etapa31 Rodinných domů165 mil.KčBrno - Jundrov2011 – 201475%
Panorama 1.etapa3 bytové domy (126 bytů)360 mil.KčBrno - Bystrc2010 – 201382%

Lidé

Lubomír Malík

Zakládající akcionář a člen představenstva Moravská stavební – INVEST, a.s., jednatel s 50% podílem ve společnosti MS Ctiradova s.r.o. a 50% akcionář a předseda představenstva ve společnosti Moravská stavební - REAL, a.s.

Pan Malík řídí společnost na každodenní bázi a je zodpovědný za technické, provozní a částečně také za finanční operace společnosti. Vystudoval Stavební fakultu na Technické univerzitě v Brně a před založením společnosti Moravská stavební - INVEST, a.s. pracoval na manažerských pozicích velkých stavebních firem v České republice i v zahraničí (Libye). Celkově má Lubomír Malík 40 let praxe ve stavebním průmyslu.

Vladimír Meister

Zakládající akcionář a člen představenstva společnosti Moravská stavební - INVEST , a.s., jednatel s 50% podílem ve společnosti MS Ctiradova s.r.o. a 50% akcionář a člen představenstva ve společnosti Moravská stavební - REAL, a.s.

Pan Meister řídí společnost na každodenní bázi a je zodpovědný za prodej a akvizice. Vystudoval ekonomii a management v oblasti spotřebního průmyslu na Technické univerzitě v Brně a před založením Skupiny MSI pracoval na manažerských pozicích ve stavebních firmách v České republice. Celkově má ​​pan Meister 35 let praxe v oblasti stavebnictví.

Petr Malík

Finanční ředitel Skupiny MSI

Pan Malík, ml. se ke společnosti připojil v říjnu roku 2013, už před tím však působil jako externí poradce pro Skupinu MSI. Studoval Finance na London Business School a Management na Vysoké škole ekonomické v Praze a na univerzitě v St. Gallen ve Švýcarsku. Před nástupem do společnosti Skupiny MSI působil jako konzultant ve společnosti McKinsey & Company a později jako vedoucí oddělení analytiky ve společnosti PPF Real Estate Russia. Celkově má ​​12 let zkušeností v oblasti financí a nemovitostního developmentu.

Pánové Ing. Malík st., Ing. Meister a Ing. Pavel Strnad od založení Skupiny MSI v roce 1997 společně zrealizovali 20 developerských projektů, ve kterých bylo postaveno přes 3,200 rodinných domů a bytů a vybudováno 17,430 m² obchodních ploch a kanceláří.

Disclaimer

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.

Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.

Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na takové informace.

Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2022, upvest s.r.o., IČ: 05835526