Upvest logo
 • Nabídka investic
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Bytový dům V Holešovičkách

Dluhová investice

Seniorní zajištěný úvěr pražského projektu

Čistý výnos
5

% p. a.

22 100 000

Investováno

22 100 000

 

Investovat bude možné za

Proč nemůžu investovat hned?
Průvodní zprávu vývoje projektu od minulé tranše si můžete stáhnout zde.
 • Investováno

  22 100 000

 • Očekávaná splatnost

  9

  měsíců

 • Počet investic

  581
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny měsíčně
 • Lokalita projektu

  Praha

 • Developer

  AND Development s.r.o.

  Více o developerovi

 • Typ úvěru

  Seniorní

 • Zajištění

  Zástavní právo k financované nemovitosti a k obchodnímu podílu na projektové společnosti; notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky, uznání dluhu, vinkulace pojistného plnění, přistoupení společníků úvěrovaného k dluhu.

 • Účel úvěru

  Financování části nákladů na stavební realizaci projektu a finančních nákladů a na případné refinancování části vlastních zdrojů.

 • Aktuální fáze projektu

  Stavební realizace

 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé
 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
  • Základní informace o projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé

Shrnutí

Projekt výstavby bytového domu V Holešovičkách se nachází v Praze 8 – Libni v bezprostřední blízkosti městského okruhu. Jedná se o stavbu 15 standardních bytových a dvou komerčních jednotek, které jsou určeny k prodeji. Součástí projektu je i 15 podzemních garážových stání. Stavba je umístěna ve svahu, který je orientován na severozápad. Na pozemku stál původní objekt, který byl zdemolován v průběhu podzimu 2018. Na projekt výstavby bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 6. prosince 2018. Od května 2019 již probíhají stavební práce, aktuálně je realizována hrubá stavba. Rozestavěnost je k datu ocenění stavby na úrovni 26 %. Developer již v projektu z vlastních zdrojů proinvestoval přibližně 40 mil. Kč, což odpovídá téměř polovině celkových investičních nákladů projektu. Upvest poskytuje zajištěné seniorní financování části nákladů na stavební realizaci projektu, finančních nákladů a případné refinancování části vlastních zdrojů. Úroky budou vypláceny měsíčně. Předpokládané splacení jistiny úvěru proběhne na přelomu prvního a druhého kvartálu 2021.

Popis produktu

Investice do developerského projektu výstavby bytového domu v ulici V Holešovičkách se nachází v Praze 8 – Libni v bezprostřední blízkosti městského okruhu. Jedná se o stavbu 15 standardních bytových a dvou komerčních jednotek, které jsou určeny k prodeji. Úvěr je poskytován jako seniorní a zajištěný.

Developerem projektu je společnost AND Development s.r.o., která byla založena v říjnu roku 2017. V listopadu 2018 koupili společnost spolu s nemovitostí současní majitelé, kterými jsou pánové Andrey Skuratov (40% podíl) a Askar Salimov (40% podíl), oba původem z Ruska, zbylých 20 % patří společnosti Intech central s.r.o., kterou vlastní pan Ivan Petrov (100% vlastník). Developer již v projektu z vlastních zdrojů proinvestoval přibližně 40 mil. Kč, což odpovídá téměř polovině celkových investičních nákladů projektu.

Ve prospěch úvěrujícího bude zřízeno zástavní právo k financovaným nemovitostem, dále pak bude zřízeno zástavní právo k obchodnímu podílu na úvěrovaném. Součástí zajišťovacích dokumentů je také notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu, vinkulace pojistného plnění a přistoupení společníků úvěrovaného k dluhu.

Účelem úvěru je financování části nákladů na stavební realizaci projektu, finančních nákladů a případné refinancování části vlastních zdrojů, které však může nastat až po oznámení výše vlastních zdrojů, které developer plánuje refinancovat společně s prověřením, že tímto nedojde k ohrožení dokončení projektu výstavby. Minimální částka pro první čerpání bude činit 10,5 mil. Kč. Dále pak dle dohody úvěrovaného a úvěrujícího až do celkové výše 22,1 mil. Kč.

Splátky úroků budou vypláceny měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce. Jistina bude splacena jednorázově nebo průběžně z prodejů jednotek projektu po jeho dokončení oproti výmazu zástavního práva, nejpozději pak k datu konečné splatnosti.

Aktuální hodnota nemovitosti v zástavě je dle znaleckého posudku, který byl zpracován k datu 21.11.2019, ve výši 41,95 mil. Kč. Poměr celkové výše úvěru oproti současné hodnotě zástavy dosahuje LTV na úrovni 52,7 %. Povinností úvěrovaného podle úvěrové smlouvy je, že hodnota zajištěných jednotek projektu (resp. zajištěného projektu výstavby) ve prospěch úvěrujícího až do úplného zaplacení dluhu z této smlouvy neklesne pod 1,5x násobek dluhu.

Výstavba budovy projektu V HolešovičkáchAktuální fotografie ze stavby projektu
Popis investičního produktu
Produkt (podílení se na a ztrátách ze )
Financování části nákladů na stavební realizaci projektu a finančních nákladů a na případné refinancování části vlastních zdrojů
Lokalita financovaného projektuV Holešovičkách, Praha 8 - Libeň
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný AND Development s.r.o.
Úvěrový rámec22 100 000 Kč
Aktuální odhad hodnoty zástavy41 950 000 Kč
LTV52,7 %
Celkové
z toho financuje Upvest
z toho financováno
80 100 000 Kč
22 100 000 Kč
58 000 000 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Typ úročení
Úroky placeny měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce, jistina splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti
pro aktuální tranši08.07.2020 – 16.07.2020
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest31.07.2020
01.03.2021
28.01.2022
Zajištění úvěru nemovitostíZástavní právo k bytovým jednotkám projektu, zástavní právo k obchodnímu podílu na projektové společnosti, notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky, uznání dluhu.
AND Development s.r.o.
AND Development s.r.o.

Parametry

Poplatek za poskytování platebních služeb1,50 % p.a.
5,00 % p.a.
měsíčně k poslednímu kalendářnímu dni

může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti, a to jednorázově nebo po částech. Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem po čerpání úvěru developerem a končí dnem před obdržením splátky jistiny developerem. Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Časová prodleva mezi nejbližší splatností a dnem konečné splatnosti úvěru je zde z důvodu (i) umožnění developerovi splatit úvěr v momentě dosažení dostatečných výnosů a (ii) z důvodu poskytnutí dostatečného prostoru pro prodej jednotek projektu v případě neočekávané situace na trhu. Nejbližší splatnost je nastavena na 31.7.2020, aby bylo umožněno developerovi v případě zájmu úvěr refinancovat anebo splatit z vlastních zdrojů.

Developer může splatit úvěr i před datem nejbližší splatnosti, za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti.

od upvest podléhá níže uvedeným podmínkám

 • Řádné uzavření mezi upvest s.r.o. a AND Development s.r.o.
 • Řádné uzavření zástavní smlouvy zajišťující úvěr dle úvěrové smlouvy.
 • Uzavření dohody o uznání dluhu ve formě notářského zápisu a svolení k přímé vykonavatelnosti
 • Přistoupení společníků úvěrovaného k dluhu.
 • Podřízení všech ostatních zápůjček úvěru od Upvest
 • Podání návrhu na vklad zástavního práva k financovaným nemovitostem ve prospěch úvěrujícího
 • Doručení žádosti o čerpání v .
 • Doručení platné pojistné smlouvy vztahující se k objektům projektu výstavby.
 • Doručení pravomocného stavebního povolení.
 • Nedošlo k případu porušení povinnosti úvěrovaného a/nebo k uvedení nepravdivého či neúplného prohlášení úvěrovaného.

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze

Developer

AND Development s.r.o.

 • Společnost byla založena v říjnu roku 2017
 • Jedná se o první developerský projekt v rámci této společnosti
 • Právní prověrka společnosti proběhla v pořádku
Logo developerské společnosti

Vlastnická struktura vyplývající z obchodního rejstříku vztahující se k developerovi je transparentní, společníky společnosti jsou pan Andrei Skuratov (obchodní podíl o velikosti 40 % a zároveň jednatel), pan Askar Salimov (obchodní podíl o velikosti 40 %) a společnost INTECH CENTRAL s.r.o. (obchodní podíl o velikosti 20 %, jediný společník této společnosti a jednatel je pan Ivan Petrov).

Přehled projektů ve fázi realizace

Název projektuTypInvestiční objemLokalitaPředpokládané dokončení
N/AN/AN/AN/AN/A

Výběr uskutečněných projektů

Název projektuTypInvestiční objemLokalitaRealizace
N/AN/AN/AN/AN/A

Lidé

Andrey Skuratov

Spolumajitel a jednatel AND Development s.r.o.

Narodil se v roce 1966 ve městě Murmansk, Rusko. Od roku 2008 bydlí v Praze. Je ženatý a má čtyři děti. Od roku 2011 je jednatelem a spolumajitelem realitní společnosti Best Estate s.r.o, která se zabývá zprostředkováni nákupu realit v Česku a Německu. Andrey Skuratov mimo jiné vlastní v Murmansku obchodní centrum.

Askar Salimov

Spolumajitel AND Development s.r.o.

Narodil se v roce 1972 ve městě Novosibirsk, Rusko. Má vysokoškolské vzdělání – Novosibiřská elektrotechnická univerzita. Je ženatý, má dvě dětí. Od roku 2001 je zakladatelem řady organizací, které se specializují na pronájem nemovitostí a maloobchod. V současné době řídí developerskou společnost ve městě Novosibirsk, kde postavil a vlastní jedno z největších obchodních center. Je společníkem Andreye Skuratova ve společnosti Best Estate s.r.o.

Disclaimer

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.

Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.

Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na takové informace.

Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2022, upvest s.r.o., IČ: 05835526