Bytový dům V Holešovičkách
Seniorní zajištěný úvěr pražského projektu
Developer
Společnost byla založena v říjnu roku 2017. Jedná se o první developerský projekt v rámci této společnosti.
Logo developerské společnosti
Aktuální fáze projektu - Stavební realizace
Fáze projektu
Minimální investice

5 000
Detailní analýza

Investováno

5 603 500

10 500 000

5603500
Maximální investiční cíl byl 10.5 mil. Kč

Očekávaný výnos

5% p.a.

Předpokládaná splatnost

12měsíců

Investic

126

Zbývá

23dnů

Krátké shrnutí projektu

Projekt výstavby bytového domu V Holešovičkách se nachází v Praze 8 – Libni v bezprostřední blízkosti městského okruhu. Jedná se o stavbu 15 standardních bytových a dvou komerčních jednotek, které jsou určeny k prodeji. Součástí projektu je i 15 podzemních garážových stání. Stavba je umístěna ve svahu, který je orientován na severozápad. Na pozemku stál původní objekt, který byl zdemolován v průběhu podzimu 2018. Na projekt výstavby bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 6. prosince 2018. Od května 2019 již probíhají stavební práce, aktuálně je realizována hrubá stavba. Rozestavěnost je k datu ocenění stavby na úrovni 26 %. Developer již v projektu z vlastních zdrojů proinvestoval přibližně 40 mil. Kč, což odpovídá téměř polovině celkových investičních nákladů projektu. Upvest poskytuje zajištěné seniorní financování části nákladů na stavební realizaci projektu, finančních nákladů a případné refinancování části vlastních zdrojů. Úroky budou vypláceny měsíčně. Předpokládané splacení jistiny úvěru proběhne na přelomu prvního a druhého kvartálu 2021.

Typ úvěru

Seniorní

Zajištění

Zástavní právo k financované nemovitosti a k obchodnímu podílu na projektové společnosti; notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky, uznání dluhu, vinkulace pojistného plnění, přistoupení společníků úvěrovaného k dluhu.

Lokalita projektu

Praha 8, Libeň

Účel úvěru

Financování části nákladů na stavební realizaci projektu a finančních nákladů a na případné refinancování části vlastních zdrojů.

Způsob vyplácení

Úroky placeny měsíčně, jistina splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti.

icon

Popis produktu

Více informací
icon

Popis projektu

Více informací
icon

Časový plán

Více informací
icon

Investiční analýza

Více informací
icon

Rizika

Více informací
icon

Kontrola

Více informací
icon

Developer

Více informací
icon

Lidé

Více informací

Více informací