Upvest logo
 • Nabídka investic
 • Úvěry KB
 • FAQ
 • Insights
 • Registrace
 • Přihlásit se

Kaskády Barrandov

Dluhová investice

Mezaninové financování stavební realizace

Výnos pro investory
4,4

% p. a.

54 250 000
54 250 000
 

Níže uvedená data jsou platná k začátku fundraisingu, tedy k 30. 9. 2021.

Pravidelné reporty k průběhu projektu najdou investoři na přehledu svých investic.

 • Investováno

  54 250 000

 • Očekávané splacení

  27

  měsíců

 • Počet investic

  512
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny po skončení projektu
 • Lokalita projektu

  Hugo Haase/Gollové, Praha 5

 • Developer

  FINEP HOLDING, SE
  Více o developerovi
 • Účel úvěru

  Refinancování části vlastních zdrojů úvěrovaného, proinvestovaných v projektu

 • Typ úvěru

 • Zajištění

  Ručitelské prohlášení společnosti FINEP HOLDING, SE
 • Aktuální fáze projektu

  Stavební realizace

 • Dokumenty ke stažení

  • Detailní analýza
  • Sazebník
 • Úvodní shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Úvodní shrnutí
 • Popis produktu
  • Popis investičního produktu
  • Parametry participace
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer

Úvodní shrnutí

Nabízíme Vám participaci na pro 13. a 16. etapu pražského rezidenčního projektu Kaskády Barrandov (etapa X a Y). Oba bytové domy budou realizovány současně. Projekt disponuje stavebním povolením a v září 2021 byly zahájeny stavební práce. V projektu bude realizováno celkem 147 bytových jednotek , čtyři komerční jednotky a 95 garážových parkovacích stání. Projekt je v prodeji od léta roku 2020, disponuje tak značnými předprodeji, na úrovni 96 % z minimálních výnosů. Mezaninový úvěr je poskytován za účelem refinancování části peněžních prostředků poskytnutých úvěrovanému formou zápůjčky mateřskou společností. Úvěr je zajištěn notářským zápisem k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu a ručitelským prohlášením kapitálově silné mateřské společnosti FINEP HOLDING, SE.

Úroky jsou v průběhu úvěrového vztahu kapitalizovány a jsou splatné společně s jistinou nejpozději k datu konečné splatnosti. Jistina může být splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti. Předpokládaná splatnost je přibližně 30 měsíců, úvěr může být splacen nejpozději dne 31.01.2025.

Developer má na základě úvěrové smlouvy mimo jiné povinnost dodržovat maximální hodnotu ukazatele poměru dluhů vůči hodnotě nemovitostí () a maximální hodnotu ukazatele poměru dluhu vůči nákladům projektu (). Tato maximální hranice byla stanovena pro LTV na 85,0 %, a pro LTC pak 100 %. Jelikož developer realizuje v rámci úvěrovaného SPV i další etapy projektu, je povinen dodržovat i LTV na úrovni společnosti v maximální hodnotě 85 %.

Právní prověrka neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Důraz byl kladen na posouzení smluvních vztahů projektové společnosti, platnosti veřejnoprávních povolení k realizaci stavby a dalších potenciálních právních rizik.

Technická prověrka také neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Hlavní důraz v rámci technické prověrky byl kladen na kontrolu pravomocného stavebního povolení, smlouvy o dílo, zhodnocení ceny stavby dle smlouvy o dílo, harmonogram projektu a další možná technická rizika.

Ze závěrů citlivostní analýzy vyplývá, že i při poklesu realizačních cen až o 16 % pod minimální výnosy dle úvěrové smlouvy (které jsou určeny o cca 10 % níže, než odhad výnosů dle úvěrovaného) a bez změny ostatních předpokladů lze očekávat splacení úvěru Upvest včetně příslušenství. Ze závěrů citlivostní analýzy dále vyplývá, že případné zvýšení stavebních nákladů o více než 15 % oproti maximálním nákladům poskytuje stále dostatečnou míru profitability projektu na úrovni ukazatel 1,09x. Dostatečná profitabilita projektu zůstává zachována i při prodloužení celkového harmonogramu o více než 10 měsíců oproti předpokladu, při 1,17x.

Mezi hlavní rizika této investiční příležitosti řadíme riziko zvýšení nákladů projektu, prodloužení harmonogramu a pokles prodejních cen (zejména ve vztahu k možnému vypovězení již uzavřených smluv o smlouvách budoucích kupních). Nejedná se však o vyčerpávající výčet rizik projektu, kterých je mnohem více.

Popis produktu

Participace na za účelem financování developerského projektu Kaskády Barrandov X/Y v Praze.

Developerem projektu je společnost FINEP, která v rámci České republiky a Slovenska postavila více než 13 500 bytů v desítkách úspěšně dokončených projektů. Společnost FINEP se věnuje rezidenčnímu i administrativnímu developmentu již více než 25 let. Úvěrovanou společností je dceřiná společnost FINEPu, určená pro realizaci vybraných etap rozsáhlého rezidenčního developerského projektu Kaskády Barrandov, a to společnost FINEP BARRANDOV bytová k.s.

Developer využije mezaninový úvěr od Upvest pro účely refinancování části vlastních zdrojů vynaložených v rámci projektu. Úvěr je poskytován po dobu stavební realizace projektu.

Úvěr Upvest bude zajištěn ručitelským prohlášením mateřské společnosti úvěrovaného FINEP HOLDING, SE a notářským zápisem k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu. Úroky budou po dobu úvěrového vztahu kapitalizovány a splaceny společně s jistinou. Jistina bude splacena jednorázově nebo postupně z výnosů projektu, nejpozději však k datu konečné splatnosti.

Popis investičního produktu

Produkt

(podílení se na a ztrátách ze )

Refinancování části vlastních zdrojů úvěrovaného, proinvestovaných v projektu
Lokalita financovaného projektuulice Hugo Haase/Gollové, Praha 5 - Hlubočepy
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný FINEP BARRANDOV bytová k.s.
Investiční cíl54 250 000 Kč
Celkové 547 577 231 Kč bez DPH
z toho financováno 439 700 000 Kč
z toho financováno od Upvest54 250 000 Kč
z toho financováno z přijatých klientských plateb53 627 231 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Maximální výše investice3 000 000 Kč
Typ úročení
Úroky kapitalizovány a splatné společně s jistinou, jistina splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti z výnosů projektu
01.10.2021 – 14.11.2021
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest
12 měsíců od čerpání úvěru (15.11.2022)
30 měsíců (31.03.2024)
40 měsíců (31.01.2025)
Zajištění úvěru

Ručitelské prohlášení společnosti FINEP HOLDING, SE

Projektová společnostFINEP BARRANDOV bytová k.s.

Parametry participace

Developer může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti a to jednorázově, anebo po částech. Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem čerpání úvěru developerem a končí dnem obdržením splátky dané jistiny úvěrujícím. Výnosy budou investorům vyplaceny bezodkladně po obdržení příslušné splátky úvěrujícím.

Developer může splatit úvěr od Upvest i před datem nejbližší splatnosti, za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti.

Časová prodleva mezi předpokládanou splatností a dnem konečné splatnosti umožňuje úvěrovanému splatit úvěr po dokončení stavební realizace, v momentu dosažení dostatečných prodejů pro úplné splacení seniorního úvěru a následně úvěru Upvest. Zároveň poskytuje rezervu pro případná prodlení v rámci stavební realizace či jiných komplikací.

0,6

% p.a.

Poplatek za poskytování platebních služeb

4,4

% p.a.

Čistý výnos

Společně se splátkou jistiny po splacení úvěru.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Jindřišská 937/16
  110 00 Praha 1Nové Město

Sledujte nás

Copyright © 2024, upvest s.r.o., IČ: 05835526